Hierros Caldas S.L.  participa no Programa de axudas para implantar a responsabilidade social empresarial (RSE), a igualdade laboral e a conciliación laboral e persoal, cofinanciadas polo Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020.

Este proxecto consiste na promoción da conciliación da vida laboral e familiar a través de incentivos ás pemes, microempresas e persoas autónomas con traballadores por conta allea, que permitan flexibilizar o tempo destinado ao traballo a través de acordos entre empresas e traballadores mellorando así o clima laboral.

A axuda está cofinanciada nun 80% polo Fondo Social Europeo con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020.

Obxectivos do programa:

  • Promover a sustentabilidade e a calidade no Emprego e favorecer a mobilidade laboral
  • (Re) integrar e manter no mercado laboral as persoas con dependentes ao seu cargo, a través de medidas de conciliación da vida laboral as persoas con dependentes ao seu cargo, a través de medidas de conciliación da vida persoal e laboral, e fomentar a igualdade de xénero no ámbito formativo, educativo e laboral.